website André le Loux en LLX

Typering

Hebt u een tijdelijk managementprobleem?

Zoek dan niet verder, maar neem geheel vrijblijvend contact met ons op

 

Kunt u in uw organisatie het geheel niet meer goed overzien en lopen processen niet zoals u zou willen en zou u daar snel iets aan willen doen

Laat dan een buitenstaander uw organisatie eens doorlichten om
zo snel tot een verbeterde situatie te komen en neem daarvoor contact met ons op.

 

Zijn er spanningen op de werkvloer, tussen directie en personeel, tussen bestuur en directie of in uw maatschap? Wilt u hiervan een quickscan en vervolgens een snelle oplossing

Het is ons werk

 

Zijn uw uitgaven niet in overeenstemming met uw inkomsten?

Wij lichten uw instelling door en adviseren u hoe dit probleem op te lossen.

 

Hebt u het gevoel dat een aantal werknemers niet op de goede plek zit?

samen met u aan een snelle oplossing

 

Loopt u als burger/bedrijf/instelling in uw relatie met de overheid tegen muren op en komt u niet verder?

Wij weten de weg en zetten u direct op het goede spoor

 

Heeft u als overheid geld gestoken in een ontwikkeling en komt deze niet van de grond?

Wij zorgen ervoor dat er resultaat wordt geboekt.

 

Neem contact met ons op — wij kunnen veel voor u betekenen.

-Interimmanagement en Advies

naam                     – Andre le Loux
geboortedatum       – 27 mei 1947
opleidingen            – HBO informatica

 

– managementinformatica voor onderwijsmanagers modules organisatiekunde MO-P (lichamelijke opvoeding LO-wiskunde kennis    van de Engelse en Duitse taal en ervaring met kantoorautomatisering
– Enschede
– dynamisch, integer, pragmatisch, zelfstandig, oelgericht, analytisch en positief

 

Profiel

André is een ervaren en zakelijke adviseur, die doelgericht werkt zonder het belang van zijn opdrachtgever uit het oog te verliezen.
Hij is gewend te communiceren met mensen op alle niveaus zowel binnen als buiten de organisatie.
Hij beschikt over een grote bestuurlijke ervaring, niet in de laatste plaats door zijn werkzaamheden als wethouder Ruimtelijke Ordening en Milieu.
Verder heeft André managementervaring opgedaan in diverse directiefuncties in het onderwijs en had daarbij specifieke aandacht voor personeel- en organisatievraagstukken

 

Relevante adviestrajecten

– intermediair tussen gemeente en ROC bij oplossen van bestuurlijke problemen;
– bemiddelen in crisissitiuaties tussen bestuur en schooldirecties met als doelstelling het herstellen van de           vertrouwensrelatie;
– adviseren informaticabedrijf inzake het verschaffen van inzicht over processen in het oderwijs;
– optreden als projectmanager internet-portaal bij een onderwijsinstelling met 20.000 leerlingen;
– adviseren burgers/bedrijven/instellingen in hun relatie tot de gemeentelijke overheid.
– interimdirecteur onderwijsinstelling
– doorlichten en moderniseren financiele administratie

 

Drijfveren

De drijfveer van André is om binnen organisaties de synergie te zoeken (en te vinden) tussen de individuele belangen, wensen en behoeften van medewerkers enerzijds en de organisatiedoelen anderzijds.
Het managen en het ontwikkelen van mensen moet in zijn visie dan ook gerelateerd zijn aan de koers van de organisatie.

Personalia

Naam: André le Loux
Adres: Groot Tegeler 33
Woonplaats: 7535 EB Enschede
Telefoon: 053 – 43 42 765
Mobiel : 06 – 22 51 28 00
Geboortedatum: 27 mei 1947
Geboorteplaats: Enschede
Burgerlijke staat: Gehuwd, twee kinderen
E-mail: info@andreleloux.nl
Opleidingen/diploma:
HBO Informatica (1994)
Managementinformatica voor onderwijsmanagers (1991)
Modules Organisatiekunde(1988)
LO-Wiskunde(1972)
Diploma Sportmassage (1971)
MO-P, Academie voor Lichamelijke Opvoeding(1969)
HBS-B (1965)

 

Aanvullende trainingen & cursussen

Docentenopleiding Recreatiesportleider Ned. Katholieke Sportfederatie
1974 Docentenopleiding Voetbaltrainer KNVB
1975 Cursus Schooldecanaat
1976 Cursus Counselingsgesprekken
1976 Cursus Leerlingbegeleiding
1985 Computer en Onderwijs
1986 Oriëntatiecursus Schooldecanaat
1990 Informaticabeleid op school
1992 Basisvorming
1997 Conferentie ITC in Amerika
1997 Workshop Internet
1997 Training Actief en Zelfstandig leren
1997 Conferentie Internationalisering in Duitsland
1998 Training Werken met zelfsturende teams
1998 Training Projectmatig werken
1998 Training Time Management
1999 Training Functioneringsgesprekken
1999 Digitaal Onderwijs Rijbewijs
2000 Scholing Kwaliteitszorg
2001 Scholing Marketingbeleid
2002 Programma startende wethouder

 

Werkervaring

Periode Bedrijf Functie

2006 – heden Eigen adviesbureau LLXadviseur
2010 – 2014 Gem.Enschede Raadslid
2002 – 2006 Gem.Enschede Wethouder RO
2000 – 2002 Gem. Enschede Raadslid
1998 – 2002 ROC Twente Plus Sectordirecteur
1993 – 1998 Thorbecke college Directeur
1988 – 1993 Mr.J.Cals college Adjunct-directeur
1986 – 1988 KMBO-Twente Stage coördinator
1982 – 1983 SOSA Parttime docent
1975 – 1988 Mr.J.Cals college Docent, Decaan
1969 – 1975 St. Bernulphus LTS Docent
Op de diverse hierboven genoemde onderwijsinstellingen ben ik met name belast geweest met P&O-activiteiten.

 

Nadere specificatie:

Eigen adviesbureau LLX:

uitgevoerde opdrachten
– Intermediair tussen Gemeente en ROC bij het oplossen van bestuurlijke problemen
– Bemiddelen in crisissituatie tussen bestuur en schooldirecties basisscholen met als doelstelling het herstellen van de
– Adviseren Informaticabedrijf die softwarepakketten levert voor het onderwijs. Dit heeft met name  be-trekking op het verschaffen van inzicht over                  processen in het onderwijs.
– Optreden als projectmanager Internet portaal bij een onderwijsinstelling met 20.000 leerlingen
– Adviseren individuele  en burgers in zake relaties met Gemeentes, bijvoorbeeld met betrek-king tot vergunningen.
– Als interimmanager de failliete lokale omroep zonder financiële middelen opstarten tot een goed    draaiende representatieve bovenmodale lokale tv en          radio omroep
– interimdirecteur basisonderwijs
– Doorlichten en verbeteren financiele administratie commercieel bedrijf

 

Gemeente Enschede

(2002-2006) wethouder Ruimtelijke Ordening en Milieu
In die hoedanigheid o.a.
• Voorzitter Landinrichtingscommissie Enschede Noord
• Voorzitter Landinrichtingscommissie Enschede Zuid
• Bestuurlijk Gebiedsoverleg Zuid West Twente in het kader van de Reconstructie
• Overleg wethouders Milieu 100.000+ gemeenten
• Overleg wethouders Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Regio Twente
• Overleg wethouders Milieu Regio Twente
• Bestuurlijk Afstemmingsberaad Ruimtelijk Fysiek Netwerkstad Twente

ROC Twente Plus, sector Dienstverlening en Gezondheidszorgonderwijs, te Almelo
(1998-2002) Functie: Sectordirecteur
• Algemene zaken
• Financiën
• Personeel en Organisatie
• Informaticabeleid

Thorbecke college, scholengemeenschap voor MAVO-HAVO-VWO- Dt MEAO, te Almelo
(1993-1998)Functie: directeur
• Algemene zaken
• Personeel en Organisatie
• Roosterzaken
• Financiën
• Informaticabeleid
• Public Relations
• Bouwzaken

.J.Cals college, Scholengemeenschap te Enschede (1988-1993)
Functie: adjunct-directeur
• Roosterzaken
• Personeel en organisatie
• Locatiedirecteur onderbouw
• Leerlingbegeleiding
• Basisvorming
• Landelijke werkgroep Basisvorming IBO
• Automatisering
• Projectgroep VO-VSO Samen naar School
• Commissie Rechtspositie in het kader van fusie

 

KMBO- Twente, school voor Kort Middelbaar Beroepsonderwijs, te Almelo
( 1986-1988) Functie: stagecoördinator voor het gehele onderwijsaanbod

SOSA, MBO-school voor Arbeidstherapie, Hengelo
(1982-1983)Functie: parttime docent

Mr.J.Cals college, Scholengemeenschap voor IBO-LTO-LEAO-MAVO te Enschede
(1975- 1988) Functie: docent, decaan, lid MR, diverse onderwijscommissies, roostermaker

 

St.Bernulphus LTS, school voor ITO en LTO, te Enschede
( 1969-1975)Functie: docent, commissie Middenschoolproject
Andere werkzaamheden en activiteiten:
1. Docent en vrijwilliger NKS (1972-2012)
2. Voorzitter en bestuurslid voetbalvereniging (1977-1991)
3. Bestuurslid Provinciale Contactraad Overijssel (1976-1992)
4. Lid Bondsbestuur NKS voetbal (1985-1993)
5. Voorzitter NKS voetbal Twente (1985-1993)
6. Bestuurslid Jeugdcommissie KNVB afdeling Twente (1980-1993)
7. Provinciaal voorlichter stimulering Sportdeelname (1980-1995)
8. Docent kaderopleidingen sport (1972-1995)
9. Bestuurslid Tennisvereniging (1998-2002)
10. Bestuurslid Politieke partij (1993-2002)
11. Gemeente Enschede, raadslid voor Burgerbelangen (voorheen Enschede NU)
12. Penningmeester Bondsbestuur NKS voetbal (2007-2012)
13. Voorzitter Stichting tennispark het Wooldrik (2012-heden)
14. Bestuurslid Landschapsfonds Enschede (2014-heden)
15. Voorzitter Shantykoor Wrakhout (2014-heden

 

Als technisch directeur en organisator in 1995 en 1999 Europees kampioen voetbal (FICEP) met zowel de B- als de C-jeugd.

Eerst maar eens genieten van hetgeen we hebben bereikt en nogmaals je hartelijke dank, zonder jou was dit ons niet gelukt ! Zeker weten !

M.v.d.K

 

De duidelijkheid van je wijze van communiceren en het vervolgens nakomen van je afspraken/toezeggingen heb ik hogelijk gewaardeerd.

H.t.H.

 

Je calculatievermogen is van ongekende snelheid en accuratesse, hoewel je in wielertermen gesteld soms erg kort door de bocht gaat, maar je pedalen raken niet de grond, dat is knap en getuigt van stuurmanskunst.

J.O.M.

 

Jij was de juiste man op het juiste moment.

D.W.

 

Je had als wethouder meer dan wie ook het oog gericht op de gewone inwoners van Enschede en de in de stad gewortelde tradities en verenigingen

A.v.G.

 

Ik heb je daadkracht en no-nonsens-aanpak hoog gewaardeerd.

D.d.V.

 

*naam en adres van referenties kunnen worden opgevraagd.

Als je iets over mijzelf wilt lezen kun je beginnen met mijn CV door te lezen. Die is te vinden onder LLX.

Ben begonnen om zelf deze nieuwe website te bouwen en ben nog lang niet klaar, maar dat hoeft ook niet, wat nodig is staat gepubliceerd.Over mijzelf

Klik hier

 

18 -01-20151

Benoemd tot erevoorzitter van Burgerbelangen Enschede tijdens de Nieuwjaarsreceptie van Burgerbelangen.

 

18 -01-2015

Benoemd tot erevoorzitter van Burgerbelangen Enschede tijdens de Nieuwjaarsreceptie van Burgerbelangen.

ENSCHEDE – ‘Je gaat toch niet trou­wen met een partner die dat niet wil’, riep André le Loux, toen in 1993 de kwestie rond de Dubbel­stad Enschede-Hengelo in alle he­vigheid speelde. Er tekende zich een politieke meerderheid af voor een besluit waar een meerderheid van ‘het volk’ maar weinig voor voelde. Het was het moment waarop Le Loux in recordtempo een nieuwe, lokale partij uit de grond stampte, Enschede Nu. Het was ook het begin van een lange carrière van Le Loux als bestuur­der, wethouder en raadslid.

Zaterdagavond op de ledenverga­dering van Burgerbelangen En­schede (de opvolger van Ensche­de Nu) volgde de beloning. Voor zijn vele verdiensten werd André le Loux door bestuur en leden be­noemd tot erevoorzitter van de lo­kale partij. Hij ontving een oor­konde en een ovationeel applaus.

Eind 1993 schreven de initiatiefne­mers Le Loux, Ardesch en Ebbing in een mum van tijd een indruk­wekkend verkiezingsprogramma waarmee ze het jaar daarop deel­namen aan de raadsverkiezingen.

Het leverde Enschede Nu drie raadszetels op. Het trio bleef zelf liever op de achtergrond en Le Loux bleef tot 2001 vice-voorzit­ter van de partij. In 1998 haalde de partij slechts één zetel en toen het zittende raadslid er na drie jaar – in 2001 – de brui aan gaf, nam Le Loux het stokje over. Als raadslid werkte hij veel samen met collega Ascherman van AOV Unie 55+, de partij die zich later aansloot bij Enschede Nu. Die par­tij veranderde in 2001 de naam in Burgerbelangen Enschede. De ver­kiezingen van 2002 waren een groot succes en Burgerbelangen kwam met drie zetels in de ge­meenteraad. Ook de collegeonder­handelingen werden met succes gevoerd, waardoor Le Loux wet­houder werd (de eerste die niet vanuit de raad werd gekozen).

Vier jaar later slaagde Burgerbe­langen er niet in om deel te ne­men aan de coalitie en daarmee kwam er een eind aan wethou­derscarrière van Le Loux. In 2010 belandde hij echter opnieuw in de raad en was hij een periode fractievoorzitter van Burgerbelan­gen. Ook na de laatste verkiezin­gen kan de nieuwe fractie en het bestuur nog altijd gebruikmaken van zijn ervaring en deskundig­heid.

In 2007 werd hij door de door de plaatselijke carnavalsvereniging nog benoemd tot ere-Krekkel, voor zijn inzet voor het Enschede­se carnaval en in hetzelfde jaar werd hij gevraagd om de Ensche­de Omroep TV Enschede FM weer nieuw leven in te blazen.

 

André le Loux stond eind 1993 aan de wieg van de lo­kale partij Enschede Nu, het latere Burgerbelangen

Powered by TECNAVIA
Copyright (c)2015 De Twentsche Courant Tubantia 19/01/2015

 

14-11-2014
De ondersteuning van mijn oude website is zwaar verouderd, en het ondersteuningsprogramma wordt niet meer geactualiseerd.
Voor mij reden om een geheel nieuwe website op te zetten met een programma waarmee ik zelf kan werken en die ik zelf op een gemakkelijke wijze kan veranderen en actualiseren.
Enerzijds dus noodzaak, anderzijds ook leuk om het bouwen van websites onder de knie te krijgen

 

In 2012 reis naar Sumatra-Java-Bali gemaakt

In 2009 Reis naar Nieuw Zeeland gemaakt

NZ085

23 december 2014

De salarissen van directies in de publieke sector gaan verder omlaag , een goede zaak.
Natuurlijk ,heb je een zware baan dan mag je daar goed voor worden betaald.
Maar moet je zoveel verdienen dat je voor drie jaar werken er al een huis in Frankrijk bij hebt verdiend dan is dat voor mij buiten proportie.

 GEEF EEN REACTIE

 

 

Top